Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Santa Teresita0 (2) XXX(XXXXX)+598 (2) XXX(XXXXX)