Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Balneario San Luis0 (37) XXX(XXXXXX)+598 (37) XXX(XXXXXX)