Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Balneario Las Flores0 (43) XXX(XXXXXX)+598 (43) XXX(XXXXXX)