Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kilis0 (348) XXXXXXX+90 (348) XXXXXXX