Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Taipei (2) XXXXXXXX+886 (2) XXXXXXXX