Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Peikang (5) XXXXXXX+886 (5) XXXXXXX