Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sakon Nakhon0 (42) XXXXXX+66 (42) XXXXXX