Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Pathumthani0 (2) XXXXXXX+66 (2) XXXXXXX