Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Nonthaburi0 (2) XXXXXXX+66 (2) XXXXXXX