Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Lan Saka0 (75) XXXXXX+66 (75) XXXXXX