Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kaeng Khoi0 (36) XXXXXX+66 (36) XXXXXX