Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Nyköping-Oxelösund0 (155) XXXXXXXX+46 (155) XXXXXXXX