Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Lessebo0 (478) XXXXXXXX+46 (478) XXXXXXXX