Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Åseda-Lenhovda0 (474) XXXXXXXX+46 (474) XXXXXXXX