Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Safita0 (43) 52XXXX+963 (43) 52XXXX
Safita0 (43) 53XXXX+963 (43) 53XXXX