Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Katong6340XXXX+65 6340XXXX
Katong6344XXXX+65 6344XXXX
Katong6345XXXX+65 6345XXXX
Katong6346XXXX+65 6346XXXX