Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Thahria0 (2) XXXXXXX+970 (2) XXXXXXX