Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sialkot0 (52) XXXXXXX+92 (52) XXXXXXX