Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sakha Kot0 (9322) XXXXX+92 (9322) XXXXX