Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Mithiani0 (752) XXXXXX+92 (752) XXXXXX