Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Mirpur Bathero0 (29) XXXXXXX+92 (29) XXXXXXX