Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Mashti Khel0 (969) XXXXXX+92 (969) XXXXXX