Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kala Pani0 (992) XXXXXX+92 (992) XXXXXX