Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Pohnpei1320XXXX+691 320XXXX
Pohnpei1920XXXX+691 920XXXX