Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Piton0264XXXX+230 264XXXX
Piton0554XXXX+230 554XXXX