Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Pailles0286XXXX+230 286XXXX
Pailles0506XXXX+230 506XXXX