Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Bambous0452XXXX+230 452XXXX
Bambous0552XXXX+230 552XXXX