Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Taman Tun Dr Ismail0 (3) 7725XXXX+60 (3) 7725XXXX
Taman Tun Dr Ismail0 (3) 7726XXXX+60 (3) 7726XXXX
Taman Tun Dr Ismail0 (3) 7727XXXX+60 (3) 7727XXXX
Taman Tun Dr Ismail0 (3) 7728XXXX+60 (3) 7728XXXX
Taman Tun Dr Ismail0 (3) 7729XXXX+60 (3) 7729XXXX