Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sibuga0 (89) 63XXXX+60 (89) 63XXXX
Sibuga0 (89) 66XXXX+60 (89) 66XXXX