Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Chukai0 (9) 858XXXX+60 (9) 858XXXX
Chukai0 (9) 859XXXX+60 (9) 859XXXX