Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Thakhek0 (51) 21XXXX+856 (51) 21XXXX