Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
XANTHI2541-XXXXXX+30 2541-XXXXXX