Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
NEAPOLI LAKONIAS2734-XXXXXX+30 2734-XXXXXX