Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
LAGONISI2291-XXXXXX+30 2291-XXXXXX