Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
KONITSA2655-XXXXXX+30 2655-XXXXXX