Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
KALIANOI2747-XXXXXX+30 2747-XXXXXX