Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
GIANNITSA2382-XXXXXX+30 2382-XXXXXX