Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
AITOLIKO2632-XXXXXX+30 2632-XXXXXX