Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
AG. KIRIKOS2275-XXXXXX+30 2275-XXXXXX