Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kutaisi8 (331) XXXXX+995 (331) XXXXX