Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Nakhichevan8 (891) XXXXXXX+7 (891) XXXXXXX