Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kabardino-Balkaria8 (866) XXXXXXX+7 (866) XXXXXXX