Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Checheno-Ingushetia8 (871) XXXXXXX+7 (871) XXXXXXX