Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sakakah0 (4) XXXXXXX+966 (4) XXXXXXX